Startpagina

Bouwvoorsprong met virtuele 3D technieken

(aan de website wordt momenteel gewerkt)

H3D Virtuele Bouw is een ontwerp- en bouwmanagementbureau op gebied van bouwen en architectuur. Gespecialiseerd in het ontwikkelen en uitwerken van bouwplannen, waarbij in het gehele ontwerpproces continue gebruik gemaakt wordt van 3D visualisatietechnieken, waaruit het productietekenwerk wordt gegenereerd. Vrijwel iedere wijziging vindt zowel plaats in 3D als in 2D. Het onvermijdelijke 2D tekenwerk is automatisch gekoppeld aan het 3D model van het gebouw of de woning.

Onze werkwijze levert veel meer inzicht in het ontwerpproces en bouwbegeleidingsproces op voor alle bij de bouw betrokken partijen. Aan onze 3D / 2D- werkwijze zijn geen extra kosten verbonden, zoals bij reguliere ontwerp- en architectenbureaus wel het geval is. Dit komt doordat 3D een integraal en onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van onze werkwijze.

Onze benadering van het bouwproces wordt daardoor wezenliijk anders. Het gaat ons niet expliciet om de mooie plaatjes. 3D doet de communicatie in het bouwproces veel effectiever en efficienter verlopen en bespaart daardoor tijd en kosten. Dat is wat we willen.

Het resultaat van onze manier van werken is dat mensen het bouwproces veel beter kunnen begrijpen en daar een veel prettiger en rustiger gevoel bij krijgen.


Kortom. Onze methode levert enorme voordelen op ! Meer weten? Lees verder.

H3D Virtuele Bouw . De Boorne 27 . 8939 BS . LEEUWARDEN . KvK Leeuwarden: 01102383

T: 058 - 2541615 .
M: 06 - 50461737 .
E: U wilt contact ? Klik dan hier. 
543;9